Regulamin


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Właściciele służą Państwu wszelką pomocą.
3. Przyjeżdżając do nas należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi podczas dokonywania formalności związanych z pobytem. Należność za pobyt pobierana jest w dniu Państwa przyjazdu, zgodnie z ustalonym terminem. Dzieci płacą pełną stawkę. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn od nas niezależnych, należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.
4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.
5. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciel agroturystyki nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
6 . Jeżeli liczba gości jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarze mają prawo do:
– odmówienia przyjęcia dodatkowych osób,
– odstąpienia od umowy z winy turysty.
7. Goście nie mogą bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.
8. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za pobyt.
9. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Goście zakwaterowani w agroturystyce mają do dyspozycji klucz wraz z pilotem do bramy wjazdowej, od zajmowanego pokoju, domku, który mają obowiązek zwrócić przed wyjazdem. Zgubienie klucza skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (koszt wymiany zamka do drzwi oraz pilota do bramy).
10. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości (w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
11. Z uwagi na bezpieczeństwo na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach oraz łazienkach) obowiązuje zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem wyznaczonych miejsc, i zakaz całkowity używania materiałów pirotechnicznych.
12. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń (np. konieczność prania dywanów i materacy).
13. Jest możliwy przyjazd ze swoim psem po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzami. Jednocześnie obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt samych na terenie obiektu. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu.
14. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw oraz basenu przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
15. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.
16. Goście korzystający z usług Agroturystyki Karkonoska Chatka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.
17. Wnosząc przedpłatę w formie kaucji Goście równocześnie oświadczają, że zapoznali się z regulaminem pobytu w  gospodarstwie agroturystycznym Karkonoska Chatka, i akceptują go w całości. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej agroturystyki.
18. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.Napisz do nas